AKTUELT

INVITASJON TIL OPPSTARTSMØTE STØTTEGRUPPEN ETTER 22. JULI I ROGALAND FOR PÅRØRENDE OG BERØRTE

Publisert: 02/01/19 oppdatert: 02/01/19
Møtet er lørdag 19. november, kl 1300 og møtested er Atlantic Hotell i Stavanger.
Plan for dagen Kl 1300-1315 Vi møtes – kaffen er klar. Kl 1315- Velkommen v/ ordføreren i Stavanger – Christine Sagen Helgø Status og videre oppfølging - Hvilke føringer er gitt sentralt og hvordan følges dette opp overfor kommunene- v/ Fylkeslegen i Rogaland – Pål Iden - Ungdomsgruppene /og oppfølging overfor andre berørte - v/ Kriseteamet i Stavanger – Ingebjørg Dahle og Tor Borge og - v/ Kriseteamet i Haugesund – Ole Kristian Klakegg og Olaug Meyer Dahl - Dialog og tilbakemelding fra alle Ca 1400 Pause og en matbit Ca 1430 Støttegruppen for 22. juli - og diskusjon om hva det bør jobbes med fremover. - Status - Hva gjør nasjonal støttegruppe? – v/ Christin Bjelland – Nasjonal støttegruppe for 22. juli. - Valg av styre til støttegruppe for pårørende og berørte i Rogaland. - Diskusjon og dialog Formålet med oppstartsmøtet er å gi informasjon til alle om hva som er gjort og hva som er planlagt fremover. Støttegruppen vil bidra til at berørte får best mulig oppfølging, informasjon og støtte både i forhold til nåsituasjonen, men ikke minst i forhold til det som ligger foran oss. Støttegruppen vil bli et offisielt talerør og arbeide som en selvstendig organisasjon med tiltak for å støtte hverandre som pårørende og etterlatte.